XXXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Nowe-stare przestrzenie w miastach”

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt.: NOWE – STARE PRZESTRZENIE W MIASTACH

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.

Przestrzeń miejska należy do niezwykle wrażliwej na zachodzące przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. W miastach pojawiają się nowe obszary, struktury, procesy i nowe funkcje, podczas gdy inne zanikają lub ulegają modyfikacjom. Przekształceniom ulegają też podstawy społecznego ładu, zasady organizacji życia miejskiego, polityka władz miasta, sfera gospodarcza i sfera kultury. W przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe obszary oraz obiekty, zmieniają się sposoby jej użytkowania i organizacja. „Stare” obiekty i przestrzenie zyskują nowe funkcje i nowych użytkowników dzięki procesom rewitalizacji, gentryfikacji, pojawiania się gated communities. Inne natomiast w wyniku procesów segregacji ulegają zawłaszczeniu, marginalizacji, gettoizacji, wykluczeniu społecznemu.

„Nowe” obiekty i przestrzenie przejmują lub kontynuują tradycyjne funkcje miejskie często w nowej aranżacji (galerie handlowe, centra kultury, rozrywki i rekreacji, woonerfy itp.). Pojawiają się liczne tzw. „miejsca trzecie”, które obok miejsc pracy i miejsc zamieszkania współtworzą miasto i są kwintesencją miejskości.

Miasto jest areną niekończącej się gry o przestrzeń (prywatną i publiczną). Zmieniają się zatem dążenia i działania różnych aktorów w przestrzeni miejskiej. Pojawiają się nowi zarządzający, walczący i zawłaszczający przestrzeń. Różne grupy społeczne dążą do kreowania miejsc znaczących, przestrzeni uprzywilejowanych.

Celem 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście jest wykazanie jaka jest współcześnie przestrzeń miejska oraz jakie czynniki ją współtworzą i determinują.

Proponowane tematy sesji obejmują:

 • Podziały i struktura przestrzeni miejskiej
 • Społeczne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej
 • Aktorzy gry o przestrzeń miasta
 • Miejska przestrzeń dialogu i/lub konfrontacji
 • Miasto jako przestrzeń konfliktów i/lub współpracy
 • Przestrzeń odzyskana, przestrzeń utracona
 • Nowe funkcje „starych” przestrzeni.

W czasie jednej z sesji 31. KWOM odbędzie się zwiedzanie przestrzeni EC1, które są niedostępne dla odwiedzających Centrum Nauki i Techniki oraz Planetarium. Plan wycieczki obejmuje:

 • Krótkie zwiedzanie budynków z zewnątrz, omówienie elementów wystroju placu (części maszyn, bryły budynków, wskazanie historycznych przestrzeni)
 • Zwiedzanie części historycznej Centrum Nauki i Techniki (ścieżka „Przetwarzanie Energii”)
 • Krótka prezentacja współczesnego wykorzystania budynków
 • Wjazd na punkt widokowy – chłodnię kominową, aby zaobserwować zmiany przestrzeni miejskiej zachodzące na terenie Nowego Centrum Łodzi
 • Przejście historycznym łącznikiem między budynkami EC1 Zachód i Wschód
 • Poglądowe zwiedzanie budynku EC1 Wschód i planowanego Narodowego Centrum Kultury Filmowej, prezentacja nowoczesnego zaplecza konferencyjnego w hali maszyn i parteru z Planetarium
 • Opcjonalnie zakładamy zakończenie wycieczki pokazem w Planetarium lub zwiedzaniem wystawy Leonardo Da Vinci.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia łódzkiej przestrzeni

Organizatorzy
Sekretarz konferencji: dr hab. Ewa Szafrańska
e-mail: kwom.lodz@gmail.com