XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów”

Łódź-Spała – 20-21-22 kwietnia 2017 roku

 • Honorowy patronat

  • JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego — prof. dr hab. Antoni Różalski
  • Marszałek Województwa Łódzkiego — Witold Stępień
  • Wojewoda Łódzki — Zbigniew Rau
  • Prezydent Miasta Łodzi — Hanna Zdanowska
  • Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego — Marcin Witko
  • Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ — dr hab. prof. UŁ Rafał Matera
  • Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ — dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk
  • Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ — dr hab. prof. UŁ Tomasz Czapla
  • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego — dr Dominik Rozkrut
 • Komitet programowy

  • Prof. dr hab. Romuald Jończy
  • Dr hab. prof. UJK Wioletta Kamińska
  • Prof. dr hab. Irena E. Kotowska
  • Dr hab. prof. UŚ Robert Krzysztofik
  • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
  • Prof. dr hab. Marek Okólski
  • Dr hab. prof. UŁ Piotr Szukalski
  • Prof. dr hab. Daniela Szymańska
  • Dr hab. prof. IGiPZ PAN Przemysław Śleszyński
  • Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
  • Dr hab. prof. UŁ Anita Wolaniuk
 • Komitet organizacyjny

  • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
  • Dr hab. prof. UŁ Piotr Szukalski
  • Dr hab. prof. PAN Przemysław Śleszyński
  • Dr hab. prof. UŁ Anita Wolaniuk