O Konwersatorium

„Konwersatorium Wiedzy o Mieście” jest czasopismem, którego geneza sięga lat 80. XX wieku, kiedy zaczęła ukazywać się seria wydawnicza pod tym samym tytułem. Kolejne monografie w tej serii były pokłosiem corocznych Konwersatoriów Wiedzy o Mieście, zainaugurowanych blisko 30 lat temu przez prof. Stanisława Liszewskiego, w których udział brali najwybitniejsi geografowie, socjologowie, ekonomiści, architekci i urbaniści ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, a także z zagranicy.

Konwersatorium jest marką rozpoznawalną wśród badaczy miast i regionów. O jego szerokiej recepcji w środowisku naukowym świadczy ogromna liczba cytowań opublikowanych artykułów.

W 2016 roku w seria wydawnicza została przekształcona w czasopismo „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, które jako kontynuacja dotychczasowej serii, będzie ukazywać się w formie rocznika.

Tematyka czasopisma obejmuje prace z szeroko rozumianej geografii osadnictwa ze szczególnym uwzględnieniem geografii miast. Publikowane prace mają charakter teoretyczny, przeglądowy, empiryczny i metodologiczny. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań są różne formy osadnictwa miejskiego i zasięg ich oddziaływania: geografii, socjologii, architektury i urbanistyki, demografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej oraz praktyków zajmujących się problematyką miejską.