XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście

MIASTA I REGIONY WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH

  Łódź, 21-22 kwietnia 2022 r.

  organizowane we współpracy z III Kongresem Demograficznym (Łódź, 20 kwietnia 2022 r.)
  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które odbędzie się w Łodzi w Collegium Geographicum, w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. Proponujemy poświęcić je zagadnieniom demograficznym, które w ujęciu geograficznym mają szerokie powiązania z osadnictwem, urbanistyką, gospodarką przestrzenną, statystyką, socjologią i ekonomią (w tym „klasyczną” demografią), zarządzaniem, polityką społeczną, itp.
  Tematyka tegorocznego Konwersatorium jest szczególnie aktualna i ważna. W Polsce zachodzą bowiem procesy demograficzne, mające istotny wpływ na kształtowanie się systemu osadniczego, relacje miast z otoczeniem i rozwój społeczny. Coraz większa część kraju wyludnia się, a w warunkach niskiej dzietności populacja się starzeje. Negatywne trendy demograficzne wzmacniane są przez migracje. Następuje odpływ mieszkańców z regionów peryferyjnych do największych miast, a z drugiej strony – suburbanizacja. Zmieniająca się sytuacja demograficzna jest w tym kontekście poważnym wyzwaniem dla polityki społecznej i gospodarczej, urbanistyki oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ostatnim czasie procesy demograficzne, w tym przestrzenną mobilność ludności, modyfikuje wpływ pandemii COVID-19.
  Potrzeba naukowej dyskusji nad tymi wyzwaniami sprawia, że tegoroczne Konwersatorium Wiedzy o Mieście wpisze się w cykl wydarzeń związanych z III Kongresem Demograficznym (2021-2022), zainicjowanym i organizowanym przez Rządową Radę Ludnościową, Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Specjalna sesja Kongresu o profilu geograficznym, zaplanowana została w przeddzień Konwersatorium (20 kwietnia 2022 r.) w Łodzi. Formalnie będą to dwie odrębne konferencje, ale tak zorganizowane, aby móc zapewnić możliwie jak największe włączenie geografów w zagadnienia demograficzne.
  dr hab. prof. UŁ Ewa Szafrańska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – kierownik naukowy konferencji